Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

In de praktijk zijn Paul Kocken en Ellen Bijlsma werkzaam als arbeidsfysiotherapeut. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Hij onderscheidt zich daarmee van de bedrijfsfysiotherapeut die met name het bedrijf zelf van advies voorziet.

Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie- taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie. Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (reïntegratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van; primaire,secundaire en tertiaire preventie, behandeling en reïntegratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. De arbeidsfysiotherapeut werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling van de (dreigende)verzuimende werknemers, met arbeidsrelevante klachten, betrokken beroepsgroepen. Waaronder huis- en bedrijfartsen, arboadviseurs en verzekeringsartsen.

Arbeidsfysiotherapeuten kunnen sinds kort lid worden van de Nederlandse vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF), welke als beroepsinhoudelijke vereniging verbonden is met het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie).

Meer informatie over de behandeling?

Heeft u vragen over Arbeidsfysiotherapie?
Bel gerust naar 0594 - 50 59 71 of stuur e-mail naar [email protected].

Wilt u een afspraak maken?
CONTACTGEGEVENS
ONZE OPENINGSTIJDEN
HANDIGE INFORMATIE
VEELGESTELDE VRAGEN
Bij vragen helpen wij u graag verder. Bekijk onze veelgestelde vragen.
VEELGESTELDE VRAGEN
U heeft een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Lees hier meer over uw rechten.
© 2024 Fysiotherapie Hooiweg